Place2 ve Places2SceneRecognitionAPI

Places2SceneRecognitionAPI Kullanarak Görüntü Analizi

Place2 

Place2 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology – MIT) tarafından geliştirilen bir  görüntü işleme servisi. Daha çok derin öğrenme yöntemleri üzerine araştırma yaparak, elde ettikleri sonuçlar ile nesneleri sınıflandırmak ve tanımak üzerine hizmet veren bir yapı. Place2 çalışması kapsamında 30,000 üzerinde görüntü  ile yapılan eğitim süreci sonucunda  400+ kategoride  eğitilmiş veri setine sahiptir. Nesneler derin öğrenme yöntemleri ile öğretilmiş ve eğitimde kendi görsel veritabanlarının yanında Microsoft  COCO 'nun geniş görüntü veritabanınıda kullanmıştır.

Place2 ücretsiz olarak servis ile hizmet vermektedir. http://places2.csail.mit.edu/cgi-bin/image.py?url=IMG_URL adresine yapacağınız istekler doğrultusunda görselinizi analiz ederek size görselde ki nesneleri verecektir.

Places2SceneRecognitionAPI

Places2SceneRecognitionAPI  Microsoft Dot Net için açık kaynak kod olarak benim geliştirdiğim basit bir ara kütüphane. Bu kütüphaneye vereceğiniz görüntüyü Place2 sunucularına ileterek görüntü analizini ve oranları bir liste olarak size verecektir. Bu kütüphaneye Github üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.

https://github.com/mesutpiskin/Places2SceneRecognitionAPI

 

Kullanımı ise oldukça basit,

Projenize binary (dll) halini referans olarak ekledikten sonra aşağıdaki gibi resim adresini göndererek sonuçları alabilirsiniz. WebResult nesnesi içerisindeki Tag nesne kategorisi, Ratio ise eşleşme/benzerlik oranıdır.

using Places2SceneRecognitionAPI;


  Places2Parser parser = new Places2Parser();
  List<WebResult> list = parser.ParseData("image_url");
  foreach (WebResult item in list)
  {
    Console.WriteLine("TAG:" + item.Tag + "\nRATIO:" + string.Format("{0:0.0000}\n", item.Ratio));
  }

Sonuçlar ise gayet başarılı, karmaşık olarak bir çok nesnenin olduğu görselleri bile iyi denilebilecek bir sürede başarılı şekilde analiz edebiliyor.

place2 1 place2 2