OpenCV Template Matching ile Nesne Tespiti

Template Matching (Şablon Eşleştirme) yöntemi ile nesne tanıma daha çok kaynak bir görüntü üzerinde bir şablonu aramak için kullanılır. Nesneleri ayırt etmede çok fazla başarılı değildir. Örneğin, bir meyve sepeti bulunan görüntü üzerinde elmayı aramak için kullanılabilir. Aranan kaynak üzerinde verdiğiniz şablon birebir olarak aranır, başarılı bir sonuç için aradığınız elma görüntüsünün, meyve sepeti görselinden kırpılmış olması gerekebilir. Kırmızı bir elmayı şablon olarak tanımladınız ve meyve sepetinde aradınız, eğer meyve sepetinizde yarısı kesilmiş yarım bir elma var ise başarılı sonuç alamayacaksınız çünkü şablonunuzda ki ile kaynak görsel üzerinde yer alan elma aynı ölçülerde değildir.

Template Matching yöntemi ile kaynak görsel üzerinde aranan şablon Sliding window (Kayan,sürgülü pencere) yöntemi ile aranır. Kaynak üzerinde şablon (1,1) koordinatlarına oturtulur ve tüm pikseller üzerinde dönülür, kullandığınız benzerlik yöntemine göre bir benzerlik oranı oluşturulur ve şablonunuz ile  o anki dönülen şablon benzer ise sonuç olarak size o pikselleri döndürür.

sliding_window_example
 Sliding window (Kayan,sürgülü pencere) Metodu
 

template_matching

 

Yukarıdaki görselde, solda yer alan hayvanlar kaynak görüntü olarak alınmış buradaki bir köpeğin yüzü kırpılarak alınmış ve şablon olarak kullanılmış işlem sonucunda ise verilen şablon ile aynı ölçüde bir sonuç çıkmıştır. Kaynak değiştirilmiş olsaydı ve aynı köpek farklı ışık açısı, farklı poz veya farklı bir zemin üzerinde olsaydı sonuç yukarıdaki kadar başarılı olmayacaktı.

template_matching2

Kaynak üzerinde şablon aranırken, yukarıda olduğu gibi 0,0 koordinatlarına istenilen şablon oturtulacak soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru tüm matris elemanları yani pikseller üzerinde dönülmektedir.

Template Matching  yönteminde kaynak ile şablonu eşleştirirken kullanılan farklı yöntemler vardır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir.

  1. TM_CCOEFF
  2. TM_CCOEFF_NORMED
  3. TM_CCORR
  4. TM_CCORR_NORMED
  5. TM_SQDIFF
  6. TM_SQDIFF_NORMED

Bu yöntemlerin bir birleri arasındaki farkları örnek görseller ile anlayabilir. Bu yöntemlerin her birinin farklı bir matematiksel formül olduğunu unutmayalım. Bu formüller aşağıdaki gibidir.

template_matching3

 

Şablon

 

 

template_matching4 template_matching5

Bir örnek yapalım ve sonuçlarını gözlemleyelim.

matchTemplate metodu parametre olarak mat tipinde kaynak görsel, şablon görsel ve çıktı için kullanacağı mat nesnesini, int tipinde ise eşleştirme yöntemini almaktadır. Örnekte bir kaynak görsel yükledik bu görsel üzerinden kırpılmış bir görsel şablon olarak eklendi. Sonuç için bir mat nesnesi tanımlandı. Bu çıktı matrisi şablonun ölçüleri kullanılarak boyutlandırıldı. Kaynak görsel üzerinde sonuç nesnesi boyutları kullanılarak bir kare çizildi, kare için bir scalar yani renk tanımlandı (255,255,255  rgb renk kodları)  ve sonuç aynı dizine yazıldı.

Sonuç;

template matching sonuc


Video Anlatım


Sunum


Yararlanılan kaynaklar

  • http://docs.opencv.org/3.1.0/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html
  • http://docs.opencv.org/3.1.0/de/da9/tutorial_template_matching.html