Raspbian (Raspberry Pi) Üzerinde OpenCV Derleme

Raspberry pi yani Raspbian (Debian) işletim sistemi üzerinde Java için OpenCV’yi nasıl derleyeceğimize bakıyor olacağız. Python geliştiricileri bu işlemi pip üzerinden yapabilirler.

Pip ile OpenCV’yi Python için;

pip install opencv-python

şeklinde kurabilirsiniz.

 

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install oracle-java8-jdk
sudo apt-get install ant
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install cmake
sudo apt-get install python-dev python-numpy
sudo apt-get install python-scipy python-matplotlib libgtk2.0-dev
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
sudo apt-get install libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev
nano ~/.bashrc

ve en alt satıra aşağıdaki yol tanımlarını ekleyerek kaydedin ve kapatın,

export ANT_HOME=/usr/share/ant/
export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt/
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

ve Raspberry Pi’ı yeniden başlatalım,

sudo reboot

derlemek istediğimiz  sürümü indirelim, örnek olarak OpenCV 3.2.0 versiyonunu derleyeceğim,

wget https://codeload.github.com/Itseez/opencv/zip/3.2.0
mv 3.2.0 opencv.zip
unzip opencv.zip
cd opencv-3.2.0/
mkdir build
cd build

cmake ile derlemeye başlayalım

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D WITH_OPENCL=OFF -D BUILD_PERF_TESTS=OFF -DJAVA_INCLUDE_PATH=$JAVA_HOME/include -DJAVA_AWT_LIBRARY=$JAVA_HOME/jre/lib/amd64/libawt.so -DJAVA_JVM_LIBRARY=$JAVA_HOME/jre/lib/arm/server/libjvm.so cmake -DENABLE_PRECOMPILED_HEADERS=OFF ... -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
make
install

işlem tamamlandığında build/lib dizininde native kütüphaneyi yani  libopencv_java320.so dosyasını, build/bin altında da jar paketini bulabilirsiniz opencv-320.jar