Hibernate Select Insert Delete İşlemleri

Hibernate ile temel select insert delete gibi crud işlemlerinin nasıl yapılabileceğine bakacağız.bakacağız. Hql sorguları kullanımı,parametreli ve parametresiz sorgular yürütmeyi kayıt silme ve ekleme gibi işlemleri inceleyeceğiz.

Bir entity sınıfı yazdım ve bu sınıfı mysql üzerinde haritaladım. Hibernate kurulumu,mysql e bağlanma,config dosyasını yapılandırma gibi işlemlere buradaki yazımdan ulaşabilirsiniz,bu yazının konusu temel crud işlemleri olacaktır.

Kullanacağımız entity(varlık) sınıfı ve tablo yapısı:

Silme ve yeni kayıt ekleme metotları:

Select işlemi için kullanacağımız sınıf ve metot:

Bu sınıfları ve metotları kullanabilmek için bir test sınıfı yazalım: