OpenCV Dilation (Yayma – Genişletme)

OpenCV Dilation (Yayma – Genişletme) Morfolojik Operatör Bu operatör giriş olarak verilen görüntü üzerinde parametreler ile verilen alan içerisindeki sınırları genişletmektedir, bu genişletme sayesinde piksel gurupları büyür ve pikseller arası

OpenCV Erosion (Aşındırma)

Erosion (Aşındırma) Morfolojik Operatör Bu operatör görüntü üzerinde bir aşındırma işlemi uygular. Parametrelere göre belirtilen alan içerisindeki pikseller aşındırılır ve gürültülü olarak adlandırılan bozuk olan görüntü, gürültüden arındırılarak temizlenir. Bütün

OpenCV Morfolojik Operatörler ve Filtreler

OpenCV Morfolojik Operatörler ve Filtreler Morfoloji İngilizce tabiriyle morphology şekil bilim olarak tanımlanmaktadır. Başlı başına bilim olan bu alanı tüm yöntemleri ile OpenCV Kütüphanesi içerisine taşımak elbette ki mantıklı bir

OpenCV Renk Uzayları Arası Dönüşümler

OpenCV Renk Uzayları Arası Dönüşümler Daha önce temel dijital görüntü işleme kavramları bölümünde renklere ve renk uzaylarına değinmiştir. OpenCV’de birçok renk uzayı desteklenmektedir ve bunlar arasında dönüşüm yapılabilmektedir. Bu bölümde

OpenCV ile GUI Uygulamalar

OpenCV ile  Java GUI Uygulamalar Uygulamalarda görsellik oldukça önemlidir, geliştirmekte olduğunuz OpenCV projesi müşteri odaklı bir yazılım olabilir ve bu yazılımda yapılan işlemlerin yani işlenen görüntünün, uygulanan filtrelerin veya üzerine

OpenCV Görüntü Kırpma

OpenCV Görüntü Kırpma Bir önceki yazı olan matris üzerinde çizim işlemlerinde kız kulesi üzerine bir dikdörtgen çizmiştik, şimdi bir örnek yapalım ve bu geometrik şekillerin kullanım alanlarını daha iyi kavrayalım. 

OpenCV Matris Üzerinde Çizim İşlemleri

OpenCV Matris Üzerinde Çizim İşlemleri Mat nesnesi üzerinde çizim yapmak yani dikdörtgen, daire, kare, çizgi çizmek veya metin yazdırmak gibi işlemler için imgproc sınıfı kullanılmaktadır. Bu sınıf içerisinde yer alan

OpenCV Piksel İşlemleri

OpenCV Piksel İşlemleri Piksel kavramını daha önce açıklamıştık, pikseller mat nesnesi içerisindeki dizi elemanlarına karşılık gelmektedir. Bir görüntü üzerinde işlem yapmak istediğimizde dizideki elemanları kullanmamız gerekmektedir. OpenCV içerisinde yer alan

OpenCV Görüntü Yazma (VideoWrite )

OpenCV Görüntü Yazma (VideoWrite ) Daha önceki örneklerde dosya sisteminden ve video aygıtlarından nasıl görüntü okunabileceğine ve bu görüntüleri nasıl barındırabileceğimize bakmıştık. Okunan görüntünün tekrardan yazılması işlemi ise Imgcodecs sınıfı

OpenCV İp Kameradan Görüntü Okuma

OpenCV İp Kameradan Görüntü Okuma İp kameralar sağladığı kullanım kolaylığı, sunucu üzerinde görüntü işlemek veya kamera sisteminin kurulduğu alan dışında görüntüleri yorumlamak amacıyla sıklıkla tercih edilirler. Bazı kamera aygıtları üzerinde