Netbeans Apache Tomcat kurulumu ve “starting tomcat failed” çözümü

Netbeans Apache Tomcat kurulumu ve “starting tomcat failed” çözümü

JSP projelerimizde sıklıkla tercih ettiğimiz tomcat kurulum sırasında bazı hatalar meydana getirebiliyor,bunun içim adım adım kurulumana bakalım.

İlk olarak bu adresten Apache Tomcat in son versiyonunu indiriyoruz,daha sonra inen zip dosyasını bir klasöre çıkartıyoruz.Netbeans IDE yi açtıktan sonra services kısmından yada yeni web projesi diyerek server kısmından Add Server diyoruz açılan formdan Apache Tomcat or TomEE seçiyoruz ve ileri diyoruz çıkartmış olduğunuz Apache Tomcat dizinini gösteriyoruz user name ve password kısmına default olarak tomcat yazıyoruz.Server kısmında üzerine sağ tıkladığınızda start service yazacaktır start diyerek başlataın bir hata oluşmadıysa tomcat çalışacaktır.

starting tomcat failed diye bir uyarı alırsanız aşağıdaki adımları yapmalısınız.

Bu user name ve password Tomcat’in  içerisindeki conf klasöründe tomcat-users.xml dosyasında tutuluyor burada en alt kısımda roller ve user name password yer alıyor eğer bir username password yok ise  </tomcat-users> etiketinden önce  aşağıdaki etiketlerimizi ekleyerek rolü kullanıcı adını ve şifreyi belirleyebiliyoruz.

Bundan sonraki adımlarımız server çalıştırılırken tomcat failed hatası alanlar için bir çözüm

Daha sonra yine tomcat dizininde bin klasörü içerisindeki  catalina.bat dosyasını düznle diyerek açıyoruz ve içerisinde aşağıdaki alanı bularak

burası ile değiştiriyoruz

aynı işlemi aşağıdaki alan için de yapıyoruz