variables


Android Global Değişkenler

Android Global Değişkenler Global değişkenler Android uygulamalarında sınıflar arası veri taşımak için kullanılan yöntemlerden birisidir.Veri taşımak için özellikle activity’ler arası veri transferinde intent’ler ile verileri gönderebiliyoruz fakat daha karmaşık işlemler gerektiğinde verilerin sadece bir activity sınıfına gönderilmesini değil uygulama içerisinde diğer sınıflardan da ulaşabilmek için kullanılmaktadır.Adına global değişkenler dense de aslında bir sınıf yaratıp bu