OpenCV Erosion (Aşındırma)

Erosion (Aşındırma) Morfolojik Operatör Bu operatör görüntü üzerinde bir aşındırma işlemi uygular. Parametrelere göre belirtilen alan içerisindeki pikseller aşındırılır ve gürültülü olarak adlandırılan bozuk olan görüntü, gürültüden arındırılarak temizlenir. Bütün

OpenCV Renk Uzayları Arası Dönüşümler

OpenCV Renk Uzayları Arası Dönüşümler Daha önce temel dijital görüntü işleme kavramları bölümünde renklere ve renk uzaylarına değinmiştir. OpenCV’de birçok renk uzayı desteklenmektedir ve bunlar arasında dönüşüm yapılabilmektedir. Bu bölümde

OpenCV ile GUI Uygulamalar

OpenCV ile  Java GUI Uygulamalar Uygulamalarda görsellik oldukça önemlidir, geliştirmekte olduğunuz OpenCV projesi müşteri odaklı bir yazılım olabilir ve bu yazılımda yapılan işlemlerin yani işlenen görüntünün, uygulanan filtrelerin veya üzerine

OpenCV Görüntü Kırpma

OpenCV Görüntü Kırpma Bir önceki yazı olan matris üzerinde çizim işlemlerinde kız kulesi üzerine bir dikdörtgen çizmiştik, şimdi bir örnek yapalım ve bu geometrik şekillerin kullanım alanlarını daha iyi kavrayalım. 

OpenCV Matris Üzerinde Çizim İşlemleri

OpenCV Matris Üzerinde Çizim İşlemleri Mat nesnesi üzerinde çizim yapmak yani dikdörtgen, daire, kare, çizgi çizmek veya metin yazdırmak gibi işlemler için imgproc sınıfı kullanılmaktadır. Bu sınıf içerisinde yer alan

OpenCV Piksel İşlemleri

OpenCV Piksel İşlemleri Piksel kavramını daha önce açıklamıştık, pikseller mat nesnesi içerisindeki dizi elemanlarına karşılık gelmektedir. Bir görüntü üzerinde işlem yapmak istediğimizde dizideki elemanları kullanmamız gerekmektedir. OpenCV içerisinde yer alan

OpenCV Görüntü Yazma (VideoWrite )

OpenCV Görüntü Yazma (VideoWrite ) Daha önceki örneklerde dosya sisteminden ve video aygıtlarından nasıl görüntü okunabileceğine ve bu görüntüleri nasıl barındırabileceğimize bakmıştık. Okunan görüntünün tekrardan yazılması işlemi ise Imgcodecs sınıfı

OpenCV Video Aygıtlarından Görüntü Okuma

Usb kameradan, ip kameradan, video dosyasından veya bir video kaynağından kayıt almak için videoio paketi içerisindeki VideoCapture sınıfı kullanılmaktadır. Bir örnek ile nasıl kullanıldığına göz atalım. [crayon-5f33e6c5f041f454753184/] VideoCapture sınıfından oluşturulan

OpenCV Dosya Sisteminden Görüntü Okuma

Dosya Sisteminden Görüntü Okuma OpenCV ile dosya sisteminden görüntü dosyası okumak için Imgcodecs paketi içerisindeki imread metodu kullanılmaktadır. Bu konu öncesinde önemli bir sınıf olan Mat sınıfına göz atalım. Mat

Android Studio için OpenCV Yapılandırması

Android Studio için OpenCV Yapılandırması Kurulumu OpennCV Android platformu için de destek vermektedir. Bu sayede Java ile android uygulamaları geliştirirken OpenCV kütüphanesinden yararlanabilirsiniz. OpenCV web sitesi üzerinden “OpenCV for Android”