Deeplearning4j ile Derin Öğrenmeye Giriş #1

Giriş Yeni bir seri ile tekrardan merhaba. Yazının adından da anlaşılacağı üzere bu seride Deeplearning4j kütüphanesi ile (bundan sonra DL4J olarak kısaltacağım) derin öğrenmeyi ele alacağız. Daha önce “Derin Öğrenme” kategorisine

Raspbian (Raspberry Pi) Üzerinde OpenCV Derleme

Raspberry pi yani Raspbian (Debian) işletim sistemi üzerinde Java için OpenCV’yi nasıl derleyeceğimize bakıyor olacağız. Python geliştiricileri bu işlemi pip üzerinden yapabilirler. Pip ile OpenCV’yi Python için; [crayon-5f33d6cf886ef034109115/] şeklinde kurabilirsiniz.

OpenCV Javada Resim Görüntüleme imshow Metodu

OpenCV içerisinde yer alan imshow() metodu parametre olarak verdiğiniz bir mat nesnesini resim tipine dönüştürerek bir pencere içerisinde ekranda gösterir. Bu metot, C++ ve Python dilleri tarafından desteklenmektedir. Yeni başlayanlar örneklerde sıklıkla gördüğü

OpenCV Renk Tespiti Obje Takibi

OpenCV Renk Tespiti Obje Takibi Bu projede kamera aygıtından alınan görüntü üzerinde belirlediğimiz bazı renkleri tespit edecek ve bu renge sahip objeleri işaretleyeceğiz. Öncelikle bir renk aralığı belirleyeceğiz daha sonra

OpenCV Arka Plan Temizleme

OpenCV Arka Plan Temizleme OpenCV ile arka plan temizleme işlemini absdiff() metoduile yapılmaktadır. Absdiff metodu parametre olarak verilen iki mat nesnesi yani matris arasında çıkarma işlemi yapar bu çıkarma işlemi

OpenCV Top Hat

OpenCV Top Hat Morfolojik Operatör (Imgproc.MORPH_TOPHAT) Bu operatör giriş olarak verilen görüntüden, opening (açınım) operatörü uygulanmış halini çıkarır. [crayon-5f33d6cf8b80d433515439/]

OpenCV Dilation (Yayma – Genişletme)

OpenCV Dilation (Yayma – Genişletme) Morfolojik Operatör Bu operatör giriş olarak verilen görüntü üzerinde parametreler ile verilen alan içerisindeki sınırları genişletmektedir, bu genişletme sayesinde piksel gurupları büyür ve pikseller arası