java Archive


Deeplearning4j ile Derin Öğrenmeye Giriş #1

Giriş Yeni bir seri ile tekrardan merhaba. Yazının adından da anlaşılacağı üzere bu seride Deeplearning4j kütüphanesi ile (bundan sonra DL4J olarak kısaltacağım) derin öğrenmeyi ele alacağız. Daha önce “Derin Öğrenme” kategorisine farklı kütüphaneler kullanarak görüntü sınıflandırma gibi uygulamalar yapmıştık, bu seride de benzer konuları ele alacağız fakat Python programlama dili yerine  DL4J nin desteklediği java dilini…

Read More

OpenCV Yüz Tanıma Eigenfaces, Fisherfaces, LBPH

Daha önce buradaki yazımda yüz tanımaya giriş yapmıştık, bu yazıda yüz tanıma için OpenCV de üç adet algoritma olduğunu belirtmiştik (Eigenfaces, Fisherfaces, LBPH ). Örnek olarak kullanılabilecek veritabanlarına da değinmiştik bu örnekte de att örnek yüz veri tabanını kullanacağız. Örnek uygulamayı JavaCV ile gerçekleştirereceğiz. Öncelikle JavaCV hakkında bilgi için buradaki yazıma göz atabilirsiniz. Bu algoritmalar için yapılmış…

Read More

OpenCV Javada Resim Görüntüleme imshow Metodu

OpenCV içerisinde yer alan imshow() metodu parametre olarak verdiğiniz bir mat nesnesini resim tipine dönüştürerek bir pencere içerisinde ekranda gösterir. Bu metot, C++ ve Python dilleri tarafından desteklenmektedir. Yeni başlayanlar örneklerde sıklıkla gördüğü bu metodu Java da denediğinde metodun olmadığını görmüştür. Sıklıkla bu imshow() yerine hangi metot var sorusu gelmektedir, bu yüzden mat tipinin nasıl image tipine dönüştürüleceğini ve…

Read More

OpenCV Nesne Tespiti(Yüz ve Göz Tespiti Örneği)

OpenCV Nesne Tespiti Daha önce bir yazımda haar cascade kullanarak yüz tespitinin nasıl yapılabileceğini anlatmıştım. Bu yazıda ise daha kapsamlı bir örnek üzerinde aynı anda 2 farklı nesne tanımı yaparak onların tespitini yapacağız. Önceki yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Opencv java yüz tespiti – haar cascade classifier Nesneyi tespit etmek için öncelikle nesneyi sisteme tanıtmamız ve daha sonra bu tanımlanmış…

Read More

OpenCV Renk Tespiti Obje Takibi

OpenCV Renk Tespiti Obje Takibi Bu projede kamera aygıtından alınan görüntü üzerinde belirlediğimiz bazı renkleri tespit edecek ve bu renge sahip objeleri işaretleyeceğiz. Öncelikle bir renk aralığı belirleyeceğiz daha sonra kamera aygıtından yakalanan RGB renk uzayına sahip görüntüyü HSV renk uzayına çevireceğiz. Görüntü üzerinde eşikleme, aşındırma ve genişletme operatörlerini uygulayacağız. Kenar bulma gibi metotları kullanarak…

Read More

OpenCV Arka Plan Temizleme

OpenCV Arka Plan Temizleme OpenCV ile arka plan temizleme işlemini absdiff() metoduile yapılmaktadır. Absdiff metodu parametre olarak verilen iki mat nesnesi yani matris arasında çıkarma işlemi yapar bu çıkarma işlemi sonucunda değişen kısımlar (hareketli kısımlar) sonuç olarak gösterilir ve çıkarma işlemi sonucu mutlak değer olarak döndürülür. Arka plan temizleme, genellikle nesnelerin belirlenmesi, sayılması veya karşılaştırılması…

Read More

OpenCV Top Hat

OpenCV Top Hat Morfolojik Operatör (Imgproc.MORPH_TOPHAT) Bu operatör giriş olarak verilen görüntüden, opening (açınım) operatörü uygulanmış halini çıkarır.

OpenCV Dilation (Yayma – Genişletme)

OpenCV Dilation (Yayma – Genişletme) Morfolojik Operatör Bu operatör giriş olarak verilen görüntü üzerinde parametreler ile verilen alan içerisindeki sınırları genişletmektedir, bu genişletme sayesinde piksel gurupları büyür ve pikseller arası boşluklar küçülür. OpenCV dilation operatörü için Imgproc içerisinde dilate() operatörü bulunmaktadır. Bu metot parametre olarak giriş görüntüsü olacak bir mat nesnesi, çıkış görüntüsü için ikinci…

Read More

OpenCV Erosion (Aşındırma)

Erosion (Aşındırma) Morfolojik Operatör Bu operatör görüntü üzerinde bir aşındırma işlemi uygular. Parametrelere göre belirtilen alan içerisindeki pikseller aşındırılır ve gürültülü olarak adlandırılan bozuk olan görüntü, gürültüden arındırılarak temizlenir. Bütün bu olaylar matematiksel olarak tanımlanmıştır ve diziler üzerinde gerçekleştirilir. Aşağıdaki görseller yardımı ile nasıl çalıştığını somut olarak görelim. İlk görüntü dizisi aşındırma ile gürültüden arındırılmaktadır….

Read More

OpenCV Renk Uzayları Arası Dönüşümler

OpenCV Renk Uzayları Arası Dönüşümler Daha önce temel dijital görüntü işleme kavramları bölümünde renklere ve renk uzaylarına değinmiştir. OpenCV’de birçok renk uzayı desteklenmektedir ve bunlar arasında dönüşüm yapılabilmektedir. Bu bölümde OpenCV ile bu renk uzayları arasında dönüşüm işlemleri için Imgproc sınıfı içerisinde cvtColor() metodu bulunmaktadır. cvtColor metodu parametre olarak iki adet mat nesnesi ve dönüşüm…

Read More