dipnotlar


Sık Kullanılan Hibernate Annotations (Dipnotlar)

Hibernate orm aracından yararlanılarak geliştirilen projelerde veya farklı bir orm aracı kullanılarak jpa üzerinden geliştirme yapılan projelerde sıklıkla kullandığımız bazı dipnotlar,bu dipnotların kullanımı ve açıklaması aşağıda yer almaktadır.Orm araçlarını yeni kullanmaya başlayanlar için,kendim de yeni öğrenmeye başladığım ve öğrendiklerimi unutmamak,unuttuğumda ise açıp bakmak için bir Türkçe kaynak oluşturdum.   @NamedQuery Named Query dipnotu projelerimizde sorgular