OpenCV Top Hat

OpenCV Top Hat Morfolojik Operatör

(Imgproc.MORPH_TOPHAT)

Bu operatör giriş olarak verilen görüntüden, opening (açınım) operatörü uygulanmış halini çıkarır.

33