OpenCV Opening (Açınım)

OpenCV Opening (Açınım) Morfolojik Operatör

(Imgproc.MORPH_OPEN)

Erosion ve dilation operatörlerinin görüntü üzerine birlikte uygulanması ile gerçekleşir.  Öncelikli olarak erosion operatörü uygulanır ve ardından dilation operatörü uygulanır.

30