OpenCV Morfolojik Operatörler ve Filtreler

OpenCV Morfolojik Operatörler ve Filtreler

Morfoloji İngilizce tabiriyle morphology şekil bilim olarak tanımlanmaktadır. Başlı başına bilim olan bu alanı tüm yöntemleri ile OpenCV Kütüphanesi içerisine taşımak elbette ki mantıklı bir seçim değildir bu yüzden ihtiyaç duyulabilecek bazı teknikler aktarılmıştır. OpenCV içerisinde morfolojik işlem operatörleri Imgproc içerisinde bulunmaktadır.

Morfoloji’nin bir şekil bilimi olduğunu söylemiştik, çalışılan görüntü üzerindeki şekillerin yorumlanması, analiz edilmesi, istenilen bilginin çıkartılması, inceltme, görüntü sıkıştırma, köşe analizi, bozuk görüntü onarma (eksik veya fazla piksellerin çıkarılması, eklenmesi), dokuların tespiti gibi işlemlerde sıklıkla başvurulmaktadır.

  • Erosion (Aşındırma)
  • Dilation (Yayma – Genişletme)
  • Opening (Açınım)
  • Closing (Kapanım)
  • Morphological Gradient
  • Top Hat
  • Black Hat