OpenCV Görüntü Yazma (VideoWrite )

OpenCV Görüntü Yazma (VideoWrite )

Daha önceki örneklerde dosya sisteminden ve video aygıtlarından nasıl görüntü okunabileceğine ve bu görüntüleri nasıl barındırabileceğimize bakmıştık. Okunan görüntünün tekrardan yazılması işlemi ise Imgcodecs sınıfı içerisindeki imwrite() metodu ile yapılmaktadır. Bu metot parametre olarak dosya adı ve mat tipinde görüntü dizisi almaktadır.

Video olarak yazma işlemi için ise VideoWrite sınıfı kullanılmaktadır. Open metodu kullanımında filename dosya dizini ve adı, fourcc yerine codec, fps yerine fps oranı, frameSize yerine Size olarak en boy oranı verilmektedir. Write metodu ise bir mat tipinde nesne almaktadır. Release metodu ile ise işlem sonlandırılabilmektedir.