OpenCV Erosion (Aşındırma)

Erosion (Aşındırma) Morfolojik Operatör

Bu operatör görüntü üzerinde bir aşındırma işlemi uygular. Parametrelere göre belirtilen alan içerisindeki pikseller aşındırılır ve gürültülü olarak adlandırılan bozuk olan görüntü, gürültüden arındırılarak temizlenir. Bütün bu olaylar matematiksel olarak tanımlanmıştır ve diziler üzerinde gerçekleştirilir. Aşağıdaki görseller yardımı ile nasıl çalıştığını somut olarak görelim. İlk görüntü dizisi aşındırma ile gürültüden arındırılmaktadır.

27

Erosion işlemi için kullanacağımız metot erode(), bu metot imgproc içerisinde yer almaktadır.  Erode metodunun üç adet overloadı bulunmaktadır. Kullandığımız parametre olarak giriş mat nesnesi, işlem sonucunu atamak için çıkış mat nesnesi ve yapılandırma için bir nesne almaktadır. Bu nesne yapısal element olarak adlandırılır (Structuring Element) ve yayma işleminin şeklini belirler. Yapısal elementin merkez noktası üzerine giriş görüntüsünün pikselleri bu noktaya oturtularak oluşturulur. Bu şekiller Imgproc içerisinde tanımlanmışlardır, aşağıdaki örnekte MORPH_ERODE kullandık.

Verilen parametreler doğrultusunda giriş görüntüsü üzerinde aşındırma operatörü kullanılmıştır. 1.png olarak adlandırılan görüntüyü aşağıda solda görmektesiniz bu input olarak tanımlanan girisGoruntu mat nesnesi içerisinde tutulan, cikisGoruntu olarak tanımlanan mat nesnesini oluşturulan ve 2.png olarak adlandırılan görüntüyü ise sağda görmektesiniz.

28