OpenCV Dilation (Yayma – Genişletme)

OpenCV Dilation (Yayma – Genişletme) Morfolojik Operatör

Bu operatör giriş olarak verilen görüntü üzerinde parametreler ile verilen alan içerisindeki sınırları genişletmektedir, bu genişletme sayesinde piksel gurupları büyür ve pikseller arası boşluklar küçülür. OpenCV dilation operatörü için Imgproc içerisinde dilate() operatörü bulunmaktadır. Bu metot parametre olarak giriş görüntüsü olacak bir mat nesnesi, çıkış görüntüsü için ikinci bir mat nesnesi ve yapısal element almaktadır.

Aşağıdaki çıktıda sol tarafta bulunan görüntü 1.jpg olarak adlandırılan giriş mat nesnesi, sağındaki ise 2.jpg olarak işlem sonucunda oluşturulan çıktı görüntü. Gördüğünüz üzere giriş görüntüsünde bulunan beyaz şekiller dilation operatörü uygulandığında bir birlerine yaklaşmışlardır. Burada önemli nokta zeminin, siyah nesneler beyaz olması ve yapısal element. Yapısal element üzerindeki değişikler ile aralarındaki mesafe daha da azaltılıp birleştirilebilirdi.

29

Diğer operatörleri kullanmak için daha önceki örneklerde yaptığımız gibi erode ve dilate metotlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz fakat OpenCV içerisinde morfolojik operatörleri yönetmek için yazılmış bir metot hazırda bulunmaktadır.

Imgproc içerisinde yer alan morphologyEx() ile operatörler yönetilebilmektedir. Bu metot parametre olarak giriş görüntüsü için mat nesnesi, işlem sonucu için bir mat nesnesi, uygulanacak olan operatör ve yapısal element almaktadır.