OpenCV Closing (Kapanım)

OpenCV Closing (Kapanım) Morfolojik Operatör

(Imgproc.MORPH_CLOSE)

Görüntüye dilation operatörü uygulanır ve ardından Erosion operatörü uygulanır.

31