EmguCV ile Yüz Tanıma Uygulaması

Daha önce yüz tanımaya giriş yapıp, OpenCV içerisindeki yüz tanıma algoritmalarına değinip ve JavaCV ile örnek bir yüz tanıma projesi geliştirmiştik. Bu yazıda ise Microsoft dot net için geliştirilen EmguCV kütüphanesi ile yüz tanıma uygulaması geliştireceğiz. Öncelikle okumadıysanız aşağıdaki bağlantılardan daha önceki yazıları okumanızı öneririm. EmguCV OpenCV ile Yüz Tanımaya Giriş OpenCV Yüz Tanıma Eigenfaces, Fisherfaces, LBPH OpenCV Haar Cascade Haar Cascade ile Yüz Tespiti Geliştireceğimiz örnek uygulama da, kamera aygıtından veya dosya sisteminden okunan video üzerinde yüzleri tespit edeceğiz, eğer yüz sisteme kayıt edilecekse çalışma dizininde oluşturduğumuz faces klasörü içerisine bitmap olarak kaydedilecek, yüze id değeri verilecek ve FaceList metin dosyasına id değeri ve resmin adı kayıt edilecek. Kayıt edilen yüzler karşılaştırma için Eigenfaces algoritmasının eğitilmesinde kullanılacak. Eğitim sonrası tespit edilen yüzler eğitilmiş algoritma aracılığıyla karşılaştırılacak ve bir sonuç üretilecektir. Eşleşen kayıt var ise tanıma işlemi tamamlanmış olacaktır. Yüz tespiti için haar cascade yöntemi kullanılacak ve haarcascade_frontalface_default eğitim dosyası kullanılacaktır. Proje içerisinde kullanılan GetFacesList() metodu, dosya sisteminde yer alan ve yüzlerin kayıt edildiği text dosyasını okumakta ve eğitim işlemini gerçekleştirmektedir. ProcessFrame() metodu, daha önceki örneklerden de aşina olduğunuz üzere VideoCapture ile alınan frame’in gri renk uzayına çevrilmesi (Algoritmalar gri renk uzayında çalışmaktadırlar ve gri renk uzayına sahip görüntüler RGB görüntülere göre daha hızlı işlenir.)