Java Kategorisi


JSF Datatable Kullanımı (Veri Listeleme)

Java web projelerinde veritabanından veya farklı kaynaktan gelen bilgilerin sayfa üzerinde listelenmesi için datatable kullanılır.Datatable kullanımına bir örnek yapacağız,örneğimizde mysql veritabanında bir tabloda tutulan verileri sayfada göstereceğiz. Tablodaki verileri yansıtan bir pojo yazacağız.Tabloda id,başlık,yazar ve metin adında 4 adet kolon var bu tablodan id hariç diğer verileri listeleyeceğiz. Tablodaki verilere karşılık gelen pojo

Şimdi

Hibernate Select Insert Delete İşlemleri

Hibernate ile temel select insert delete gibi crud işlemlerinin nasıl yapılabileceğine bakacağız.bakacağız. Hql sorguları kullanımı,parametreli ve parametresiz sorgular yürütmeyi kayıt silme ve ekleme gibi işlemleri inceleyeceğiz. Bir entity sınıfı yazdım ve bu sınıfı mysql üzerinde haritaladım. Hibernate kurulumu,mysql e bağlanma,config dosyasını yapılandırma gibi işlemlere buradaki yazımdan ulaşabilirsiniz,bu yazının konusu temel crud işlemleri olacaktır. Kullanacağımız entity(varlık)

Sık Kullanılan Hibernate Annotations (Dipnotlar)

Hibernate orm aracından yararlanılarak geliştirilen projelerde veya farklı bir orm aracı kullanılarak jpa üzerinden geliştirme yapılan projelerde sıklıkla kullandığımız bazı dipnotlar,bu dipnotların kullanımı ve açıklaması aşağıda yer almaktadır.Orm araçlarını yeni kullanmaya başlayanlar için,kendim de yeni öğrenmeye başladığım ve öğrendiklerimi unutmamak,unuttuğumda ise açıp bakmak için bir Türkçe kaynak oluşturdum.   @NamedQuery Named Query dipnotu projelerimizde sorgular

JPA NamedQuery – Parametresiz sorgular

Named Query dipnotu kullanımını inceliyor olacağız.Named Query dipnotu projelerimizde sorgular yürütebilmemize olanak verir.Projelerimizde bir orm aracı kullanmak yerine jdbc ile kendimiz sorgular yazarak işleri yaptığımızda sorugulara ve yürütülen işlere hakim oluruz,tüm işlerimizi nesneler yerine sorgular aracılığı ile hard code diye tabir edilen cinsten yaparız.Bunun avantajlı olduğu gibi bir o kadar da dezavantajları vardır.Orm kullandığımızda ise

Hibernate’e Giriş (Veritabanına Bağlanmak ve Sınıfları Haritalamak)

Hibernate serimizin ilk dersinde kurulumları nasıl yapacağımıza,hibernate ayarlarını mysql için düzenlemeyi hibernate config ayarlarını nasıl yapabileceğimizi ve bir sınıfımızı veritabanı üzerinde nasıl haritalayabileceğimizi yani tablo haline nasıl getirebileceğimize bakıyor olacağız. İlk olarak hibernate kütüphanelerini,mysql jdbc kütüphanelerini indireceğiz.Bu serimizde veri tabanı sistemi olarak mysql kullanacağız.Derslerin proje dosyalarını github üzerinden indireblirsiniz,devamı gelecek olan derslerin dokumantasyonlarını ve kaynak

Java – Resim fotoğraf sıkıştırma işlemi

Günümüzde sıkıştırma işlemleri için geliştirilmiş bir çok algoritmalar bulunmaktadır.Bu algoritmaların geneline değinmeyeceğiz,bizim ilgileneceğimiz alan resim sıkıştırma işlemi olacaktır.Resim sıkıştırma daha doğrusu medya dediğimiz resim,ses,video sıkıştırma işlemlerinin geneli kayıplı veri sıkıştırma dediğimiz yöntemlerle yapılmaktadır.Örneğin çekmiş olduğumuz bir resim dosyasını sıkıştırmak istediğimizde orijinal halinden farklı olacaktır ve geri getirilemez şekilde kalitede kayıplar olacaktır.Bunlar için farklı şekilde çalışan

Java – Seri port veri okuma

Java ile seri port işlemleri için yazılmış bir kütüphane mevcut ilk olarak buradaki RXTXcomm-2.2pre2 dosyadan sisteminize uygun klasör içerisindeki dosyayı işletim sisteminizin ana dizinine atınız (örn. windows için C:\windows\). Buradaki örnek ile seri port üzerinden gelen verileri okumaya yarayan bir uygulama. Kaynak kodlar için SerialPortReader